پیام هیأت مدیره شرکت لیزینگ به مناسبت آغاز سال 1396 شمسی

از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی

ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی

به گلزار آی کز بلبل غزل گفتن بیاموزی

به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی


با عنایت به توان و پتانسیل موجود در شرکت لیزینگ شهر، همچنین برنامه ریزی های صورت گرفته برای نیل به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت این شرکت ، امیدواریم با ارائه خدمات لیزینگ ، سرآمدی برای رفاه جمعی جامعه باشیم .


هیأت مدیره شرکت لیزینگ شهر ، سالی توأم با سربلندی و سعادت در پناه حضرت حی ودود را برایتان مسئلت می نماید . آغاز بهاری دیگر به کامتان شیرین تر از عسل و زندگی تان در پناه حق سراسر از شادی و طربلطفا چند لحظه صبر کنید

مبلغ و تعداد اقساط