پیام هیأت مدیره شرکت لیزینگ شهر

با عنایت به توان و پتانسیل موجود در شرکت لیزینگ شهر، همچنین برنامه ریزی های صورت گرفته برای نیل به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت ، امیدواریم با ارائه خدمات لیزینگ در بالاترین سطح ، سرآمد برای رفاه جمعی جامعه باشیم.


لطفا چند لحظه صبر کنید

مبلغ و تعداد اقساط