لیزینگ

تعریف لیزینگ :

لیزینگ ابزاری اقتصادی است که با ارائه تسهیلات، امکانات آینده را در زمان حال به مصرف کننده عرضه داشته و افراد جامعه مطلوبیت رفاه آینده را در زمان حال از آن خود می نماید. Lease لغت انگلیسی و به معنی اجاره دادن و کرایه دادن است و در عمل ، ویژگی اصلی آن این است که حق مالکیت مورد اجاره را در دست موجر و حق استفاده از آن را در اختیار مستاجر قرار می دهد. در ایران لیزینگ به واسپاری ترجمه شده و در چارچوب اجاره به شرط تملیک منعقد و به اجرا گذاشته می شود و طی آن حق استفاده از دارایی برای مدت معینی به اجاره گیرنده منتقل می شود. در هنگام قرارداد باید دوره ( مدت ) قرارداد، مبلغ دقیق قرارداد، تعداد اقساط اجاره و نحوه تعیین و محاسبه اصل و فرع باقی مانده قیمت، مشخص گردد. نقطه مشترک انواع معاملات لیزینگ، موضوع بازپرداخت اقساط آن است که باید در فواصل زمانی معین و منظم و به صورت ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و یا سالانه پرداخت شود. شرکت لیزینگ شهر با تکیه بر نیروی انسانی کارآمد خود ماموریت دارد با ارائه خدمات لیزینگ در طیف وسیعی از کالاها و خدمات و انواع طرح های اقتصادی، با رعایت کامل ضوابط و الزامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گامی موثر در توسعه اقتصادی میهن اسلامی بردارد.


لطفا چند لحظه صبر کنید

مبلغ و تعداد اقساط