لیزینگ شهر
سرآمد در ارائه خدمات لیزینگ
+۹۸(۲۱)۸۸۴۹-۱۰۵۹

لیزینگ ماشین آلات چند منظوره باب کت

Bobcat S650

تسهیلات ۱۵۰۰میلیون ریالی

نرخ تسهیلات لیزینگ : ۲۱%

ارایه خدمات لیزینگی

همکاری در تأمین مالی

ویژه شهرداریها

و پروژه های عظیم

بانک شهر شفق عمران و اقتصاد شهر صنامفرش کریمفرش قیطران

تازه ترین خدمات لیزینگ

اخبار